Bảng giá khách sạn cho mèo

Dưới 5kg
Phòng cơ bản   150,000
Phòng Vip   230,000
Gửi trong ngày – Cơ bản     90,000
Gửi trong ngày – Vip   150,000
Trên 5.1kg
Phòng cơ bản   170,000
Phòng Vip   250,000
Gửi trong ngày – Cơ bản   110,000
Gửi trong ngày – Vip   170,000

Tiện ích dịch vụ khách sạn 5 sao cho mèo

Tiện Ích Khách Sạn Cơ bản Vip
Camera 24/24
Dùng Bữa 2 Lần/Ngày
Thay Nước Sạch 2 lần/ngày
Cho ra phòng lớn chơi   2h/ngày
Hồ Sơ Điện Tử Theo Dõi Sức Khỏe
Bác Sĩ Thú Y Theo Dõi Sức Khỏe
Vệ Sinh Phòng Khung 8-9h
Vệ Sinh Phòng Khung 15-16h